7. januar 2019

tømming av søppel

Søppel blir tømt i løpet av uka, tilbakemelding fra Renovasjons firma. Forsinkelser denne uken: Det er tømming av brønner i partallsuker i Ullensaker kommune i 2019. Denne uken er de forsinket pga. sykdom. Det vil bli tømt papir fra og med i morgen (tirsdag 8. jan) og dette vil bli ferdigstilt onsdag. Tømming av rest påbegynnes onsdag 9. januar og ferdigstilles fredag.