8. februar 2023

Informasjon om elektronisk kommunikasjon

Den viktigste kommunikasjonsformen mellom eierne og styret har i flere år vært e-post. Informasjon fra styret gis i hovedsak som e-post og på sameiets hjemmeside. Elektronisk kommunikasjon er dermed ikke noe nytt i sameiet, men styret ønsker å presisere at den viktigste informasjonskanalen og hovedkanalen for utsendelser er elektronisk kommunikasjon.

Varsel og innkalling til årsmøtet vil bli sendt elektronisk gjennom BORIs systemer.

Som følge av systembytte hos BORI er alle gamle reservasjoner nullstilt. Styret presiserer at sameiet ikke sender reklame til eierne, kun relevant informasjon. Ønsker du likevel å reservere deg kan du ta kontakt med styret. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at en reservasjon medfører at du vil gå glipp av løpende informasjon fra styret. Du vil heller ikke motta SMS når styret har behov for å gi hastebeskjed om vannutkobling, feil på kabel-TV eller lignende.


Med vennlig hilsen

Styret