Tv og Internett


Image title

Kollektiv TV- og Internettavtale

Grunnpakka er levert av GET

Alle beboere har en Getbox Micro inkludert i grunnpakka.

Alle ønsker beboere har utover Grunnpakken må bestilles av hver enkelt beboer på 

www.get.no

Alle kostnader som påløper beboere på grunn av tilleggs tjenester faktureres beboer direkte.

Beboere er selv erstatningspliktig for utstyr som er montert i sin leilighet.

For mer info om den enkelte beboer se www.get.no/MinGet


Sist endret: 01.sep 2019
Opprettet:  14.nov 2016