Nøkkel ServiceNy / Ekstra nøkkel

Er det behov for ny eller ekstra nøkkel må styreleder kontaktes for å få utstedet en rekvisisjon.

Det må sendes e-post til styret med fullt navn, hus nr , leilighetens nr og nr på nøkkel samt antall nøkler, før rekvisisjon kan skrives ut. 

Denne bringes med til Ingeborg Beslag & Låssystemer hvor ny nøkkel kan bestilles og betales av beboer. 

Adresse IBL her

Image title


Sist endret: 01.sep 2019
Opprettet:  14.nov 2016