Velkommen!

Les mer
Viktige nyheter:  
08.02.23 Informasjon om elektronisk kommunikasjon

Styret har lagt til rette for at gressklipping kan gjøres på dugnad.

 

Det har vært stor velvilje blant beboere for å stille opp på denne dugnaden, noe vi setter stor pris på, da dette vil spare sameiet for ca. kr. 30 000,- 

Disse pengene skal vi bruke til å utvikle bomiljøet i sameiet. 

Vi er opptatt av at kvaliteten på gressklipping skal være slik beboerne forventer.

Det vil bli en felles gjennomgang med dugnadsgjengen om rutiner for når, hvor og hvordan det skal klippes. 

Som utgangspunkt er det følgende som gjelder: 

-        Klipping en gang pr. uke.

-        Helst unngå å klippe når gresset er bløtt

-        Kantklipper benyttes der gressklipper ikke kommer til

-        Ta opp og rydde vekk gress som evt. blir liggende igjen på asfalten

-        Ta hensyn til helligdagsfreden og husordensreglene

 

Dersom beboere har innspill eller kommentarer er vi veldig takknemlig hvis dette blir kommunisert direkte til styret, helst på e-post: post@asmosvingen.no, eller ved personlig kontakt (evt. telefon) til en av oss i styret.  

Pr. i dag vil det for sesongen 2024 være 7 beboere som har sagt seg velvillig til å være med på dette prosjektet. Tusen takk for det. Det er fortsatt plass til flere.

 

Med vennlig hilsen

Styret 

 


Åsmosvingen er ryddet

Dugnaden ble gjennomført som planlagt med stort pågangsmot fra de ca. 20 som stilte opp. Oppsatt tid passer selvfølgelig ikke for alle, derfor var det noen som hadde tatt en sjau på eget initiativ tidligere. Tusen takk til alle som har vært involvert. Vi setter veldig pris på om alle hjelper til med å holde det ryddig i området utover sommeren. 

Det ble funnet en ring som passer på en liten finger. Dersom du vet om noen som savner den så ta kontakt med en av oss i styret. 

Også husk at det å bo i en blokk eller tett på andre betyr at det er fint å ta hensyn til ryddighet, støynivå og kanskje gi en hjelpende hånd hvis det er behov. Det er i planen å arrangere en sommerfest i løpet av juni. Info kommer.   

Mvh Styret


Da er det lys på julegrana vår. Det var veldig hyggelig at noen av dere kom og ble med på det. 

Håper at enda flere kan ta seg tid til å være med neste gang. 

Vi fikk også besøk av nissen og alle fikk pakker. Ønsker dere en god førjulstid. 

Hilsen Styret

3. desember 2023

Julegrantenning 9. desember

Hei, det er snart jul og julegrana vår på fellesområdet skal få lys. 

9. des. kl. 16 er det fint om mange kan samles for en hyggelig stund. 

Se vedlegg, som også er hengt opp ved postkassene. 

Hilsen styret

27. november 2023

Pappsøppel i posekasse

Håper virkelig at dette er en sak som er basert på uvitenhet. 

De to putekassene som er plassert ved postkassene er IKKE SØPPELKASSER. 

Vedlagte bilder viser pent brettet pappsøppel etter et PAX skap fra IKEA. 

Dette skulle vært i søppelbeholderen for PAPP og PAPIR. Hvis den er full så må vi faktisk ta vare på vår egen pappsøppel til det blir plass. Hvis vi hjelper hverandre med det så slipper noen av oss å rydde etter andre. 

TAKK fra styret

27. november 2023

Telenor ferdig installert

Hei alle sammen. Telenor skal være ferdig med installasjon av Bredbånd og TV. 
Vi har fått følgende melding fra Telenor: 
Alle er koblet opp på vårt Komplett 500 produkt, dette gjør vi grunnet tekniske årsaker. 
Når alle er koblet opp og alt virker som det skal så flyttes alle over til Frihet L 320 poeng som avtalt. 
Regner med at dette skjer innen 6. desember. Se vedlegg for detaljert informasjon.

3. november 2023

Telenor installasjon uke 47

Hei alle sammen. 


Dere har i dag fått en melding fra Telia med forklaring om hvordan dere skal forholde dere til Telia sitt utstyr når avtalen opphører nå om kort tid. 

Netel AS er Telenor sin samarbeidspartner for å installere nye bokser i alle leiligheter. Dette er planlagt utført i uke 47 som starter med mandag 20. nov. Minst en uke i forveien vil Netel henge opp lapper ved hver ytterdør med informasjon om ca. tidspunkt for installasjon. Det er veldig fint hvis dere har mulighet til å tilpasse hverdagen slik at dere er hjemme til dette tidspunktet. Dere vil få kontaktinformasjon til installatør for å gjøre spesielle avtaler hvis det ikke skulle passe. Slik planen ser ut i dag skal Telenor bredbånd og TV være etablert i alle leiligheter i løpet av uke 47, dvs. innen 26. november. 

Vedlagt finner dere informasjon om innhold i den pakka som inngår i Telenor Frihet L 320 poeng. 

For å sikre nødvendig stabilitet og kapasitet på nytt bredbånd, skal Telenor legge ny tilførsel av fiber til fordelingsskapet rett utenfor vår tomtegrense. Dette betyr at det blir gravearbeider på gangstiene mellom oss og barnehagen og mellom oss og Lysås Nord. Gravearbeidene vil starte i ettermiddag eller i morgen (torsdag), og vare i 2 - 3 dager. På vedlagte kart er det den gule linjen som skal graves. 


Mvh Styret

I løpet av oktober skal det utføres takarbeider på boligtakene til nr. 1, 3, 9 og 24. I den forbindelse settes det opp sikring i form av stillaser rundt to og to bygg. Denne jobben starter allerede denne uken. Vi ber om forståelse for at det blir litt aktivitet i nærheten av disse byggene. 

Arbeidene som skal utføres er væravhengig, så det er ikke mulig å si eksakt hvilke dager disse stillasene er ved disse fire byggene. Målet er å være ferdig med dette innen 25. oktober.

Hilsen Styret

Som tidligere informert har vi inngått avtale med Telenor som ny leverandør av Bredbånd og TV-tjenester. Installasjon vil skje i første halvdel av November. Installatør fra Netel AS kontakter hver enkelt av dere i Sameiet for tidspunkt. I forbindelse med omkobling kan dere oppleve noe nedetid på nettverket, fra et par minutter til maks to timer.

Pakken som leveres har betegnelsen Frihet L. 

Vi ber om tålmodighet, forståelse og fleksibilitet ved omkobling.

Mvh Styret