Felles areal


Fellesområder

Sameiet har til rådighet tre felles områder som fritt kan benyttes av alle beboere.

På disse områdene er det plassert ut sittegrupper. 

Sameiet har også eierandeler i den nyanlagte lekeplassen på andre siden av Lysåsvegen.

Det er inngått avtale på stell og vedlikehold av felles arealer som trådde i kraft våren 2016. Se mer under tjenester for informasjon om avtalen her.

Image titleSist endret: 16.jul 2020
Opprettet:  14.nov 2016