Felles areal


Fellesområder

Sameiet har til rådighet tre felles områder som fritt kan benyttes av alle beboere.

På disse områdene er det plassert ut sittegrupper. 

Sameiet har også eierandeler i den nyanlagte lekeplassen på andre siden av Lysåsvegen.

Image title



Sist endret: 16.mai 2023
Opprettet:  14.nov 2016