24. mai 2024

GRESSKLIPPING PÅ DUGNAD

Styret har lagt til rette for at gressklipping kan gjøres på dugnad.

 

Det har vært stor velvilje blant beboere for å stille opp på denne dugnaden, noe vi setter stor pris på, da dette vil spare sameiet for ca. kr. 30 000,- 

Disse pengene skal vi bruke til å utvikle bomiljøet i sameiet. 

Vi er opptatt av at kvaliteten på gressklipping skal være slik beboerne forventer.

Det vil bli en felles gjennomgang med dugnadsgjengen om rutiner for når, hvor og hvordan det skal klippes. 

Som utgangspunkt er det følgende som gjelder: 

-        Klipping en gang pr. uke.

-        Helst unngå å klippe når gresset er bløtt

-        Kantklipper benyttes der gressklipper ikke kommer til

-        Ta opp og rydde vekk gress som evt. blir liggende igjen på asfalten

-        Ta hensyn til helligdagsfreden og husordensreglene

 

Dersom beboere har innspill eller kommentarer er vi veldig takknemlig hvis dette blir kommunisert direkte til styret, helst på e-post: post@asmosvingen.no, eller ved personlig kontakt (evt. telefon) til en av oss i styret.  

Pr. i dag vil det for sesongen 2024 være 7 beboere som har sagt seg velvillig til å være med på dette prosjektet. Tusen takk for det. Det er fortsatt plass til flere.

 

Med vennlig hilsen

Styret