3. november 2023

Telenor installasjon uke 47

Hei alle sammen. 


Dere har i dag fått en melding fra Telia med forklaring om hvordan dere skal forholde dere til Telia sitt utstyr når avtalen opphører nå om kort tid. 

Netel AS er Telenor sin samarbeidspartner for å installere nye bokser i alle leiligheter. Dette er planlagt utført i uke 47 som starter med mandag 20. nov. Minst en uke i forveien vil Netel henge opp lapper ved hver ytterdør med informasjon om ca. tidspunkt for installasjon. Det er veldig fint hvis dere har mulighet til å tilpasse hverdagen slik at dere er hjemme til dette tidspunktet. Dere vil få kontaktinformasjon til installatør for å gjøre spesielle avtaler hvis det ikke skulle passe. Slik planen ser ut i dag skal Telenor bredbånd og TV være etablert i alle leiligheter i løpet av uke 47, dvs. innen 26. november. 

Vedlagt finner dere informasjon om innhold i den pakka som inngår i Telenor Frihet L 320 poeng. 


Vedlegg:
Telenor Produktark Frihet L.pdf  (2,2 MB)