4. oktober 2023

Gravearbeider - Telenor bredbånd

For å sikre nødvendig stabilitet og kapasitet på nytt bredbånd, skal Telenor legge ny tilførsel av fiber til fordelingsskapet rett utenfor vår tomtegrense. Dette betyr at det blir gravearbeider på gangstiene mellom oss og barnehagen og mellom oss og Lysås Nord. Gravearbeidene vil starte i ettermiddag eller i morgen (torsdag), og vare i 2 - 3 dager. På vedlagte kart er det den gule linjen som skal graves. 


Mvh Styret