21. mai 2023

Styret informerer - HEKK VED NR. 28

Da har beboer i nr. 28 sørget for flytting av hekk. Dette ble lagt frem som et ønske fra beboere som har garasje mellom nr. 26 og 28. Takk skal du ha for at du bidrar til økt trafikksikkerhet.