15. mai 2023

Styret informerer - HEKKER OG VEIKRYSS

Det er ved flere anledninger meldt inn bekymring for begrenset sikt i veikryss pga. hekker. Dere ser her et utklipp fra regelverket til Statens Vegvesen. Med dette som bakgrunn har vi sjekket distanser i krysset ved nr. 13 og 34, og i krysset Lysåssvingen – Ekornrudvegen. Tabellen viser kun hastigheter ned til 30 km/t, noe som selvfølgelig er altfor fort inne på vårt område! 

Begge disse kryssene er godt innenfor regelverket, så det er ikke grunnlag for å kreve at det gjøres noen tiltak.

I tillegg er det gjort avtale med beboere i nr. 28 om å ta vekk noe av hekken utenfor deres garasje, ref. informasjon som kom frem på beboermøtet. Det vil bli gjort i nær fremtid etter nærmere avtale med beboerne som er berørte. 

Alle sjåfører oppfordres til meget hensynsfull kjøring. Takk!