13. mai 2023

NYTT STYRE:

Takk for sist til dere som var på årsmøtet og etterfølgende beboermøte.


Det er til stor hjelp i styrearbeidet at dere sier fra om ting dere ønsker at vi skal jobbe med.


Til dere som ikke var der så vil det nå fremover komme en del informasjon, på hjemmesiden i første omgang.


Vi i det nye styret takker for tilliten, og gleder oss til å ta fatt på de mange oppgavene som ligger foran oss.


Det er viktig at dere sender oss en epost til post@asmosvingen.no dersom det er noe dere mener vi bør vite om.