27. november 2023

Pappsøppel i posekasse

Håper virkelig at dette er en sak som er basert på uvitenhet. 

De to putekassene som er plassert ved postkassene er IKKE SØPPELKASSER. 

Vedlagte bilder viser pent brettet pappsøppel etter et PAX skap fra IKEA. 

Dette skulle vært i søppelbeholderen for PAPP og PAPIR. Hvis den er full så må vi faktisk ta vare på vår egen pappsøppel til det blir plass. Hvis vi hjelper hverandre med det så slipper noen av oss å rydde etter andre. 

TAKK fra styret