4. desember 2017

Nye Krav til Brannvern

Det ble i 2016 nye krav til Brannvern i sameier og borettslag. Det stilles da strengere krav til varslingsutstyr og slukke utstyr. For å imøtekomme disse kravene har sameiet inngått avtalte med norsk brannvern. Norsk brannvern skal gå befaring til hver enkel seksjon for og kontrollere om seksjonene imøtekommer kravene.


Vedlegg:
Åsmosvingen Norsk brannvern(4).docx  (32,4 KB)