6. mars 2021

Dato for årsmøtet er endret

Styret vil meddele at datoen for det kommende årsmøtet er endret. Ny dato er 13.04.2021. Dette på bakgrunn av usikkerheten rundt Covid-19. Ved spørsmål bes seksjonseiere om å henvende seg til styrets mail.