13. april 2020

Utsettelse av Årsmøte Åsmosvingen Boligsameie

Grunnet utviklingen av korona virus samt direktiver fra helsemyndighetene ser vi oss nødt til å utsette årsmøtet på ubestemt tid. I utgangspunktet var dette planlagt 5.mai 2020. Styret beklager dette og informerer om at vi i samarbeid med forretningsfører ser etter en alternativ løsning for gjennomføring av møtet. Vi kommer tilbake med mer info når situasjonen er mer avklart. Styret i Åsmosvingen Boligsameie