18. mars 2020

Søppeltømmimg

Følgende melding har kommet fra kommunen: Til informasjon. Vi har fått melding fra kommunens renovatør om at det blir litt forsinkelser når det gjelder tømming av avfallsbrønner. Plastinnsamling er så godt som ferdig, men tømming av restavfall blir ikke påbegynt før torsdag. Dette kan påvirke tidspunktet for tømming hos dere. Dette er grunnet feil på renovasjonsbilen. Vi håper at ingen andre uforutsette ting skjer og at alt blir tømt ferdig i løpet av uken. Beklager det inntrufne. Ha en fin dag. Med vennlig hilsen Saksbehandler Liv Flasnes