11. februar 2020

UTELYS

Hei! Vi nærmer oss våren, men det er fremdeles veldig mørkt ute på kveldene. Styret vil derfor minne om at utelysene alltid SKAL være påslått når det er mørkt. De fire utelysene er fordelt slik: De to lampene ved inngangspartiet er koblet til brytere i sikringsskapene i 2. etasje. De to lampene på sidene av huset er koblet til sikringsskapene i 1. etasje. Det er en svart knapp i hvert sikringsskap som må trykkes inn. Det er hver enkelt seksjons ansvar å sørge for at disse lampene er påskrudd og med fungerende pære. Utelys ved garasjene SKAL også være påslått til enhver tid. Det er den enkelte beboers ansvar å skifte lyspærer i utelyslampene. -- Hilsen Styret, Åsmosvingen Boligsameie