Avfallshåndtering - VIKTIG info


Image title

Avfallshåndtering

Det befinner seg totalt 6  stk. avfallsbrønner i sameiet. Disse er forbeholdt papp/papir, plast og restavfall. Ved disse brønnene finner dere to kasser hvor det ligger grønne plastposer til matavfall og gjennomsiktige plastposer til plastavfall.  

I tillegg er det en container for glass og metall plassert mellom nr. 3 og nr. 24.

Sameiet er selv ansvarlig for at kommunens retningslinjer blir fulgt og at sortering av avfall blir utført på en korrekt måte. Feilsortering vil medføre merkostnader for sameiet.

Legg merke til denne nyheten; Drikkekartonger skal brettes sammen som tidligere og puttes løst i brønnen for Papp/Papir. De skal IKKE lenger legges i plastposer. 

Se her for mer informasjon om søppelsortering (8 språk): https://www.oeras.no/guides/
Se her for mer informasjon om tømmetider i 2023; https://komteksky.norkart.no/k...


Sist endret: 30.mai 2023
Opprettet:  14.nov 2016