Vedtekter og regler


Vedtekter og regler for Åsmosvingen Boligsameie


Vedtekter er for å sikre at regulering og orden i sameiet skal bli ivaretatt så godt som mulig.

Vedtekter kan kun endres på generalforsamling, og krever 2/3 flertall for å være gjeldende.

Vedtekter for Åsmosvingen Boligsameie finner du her


Husrodensregler er opprettet av fellesskapet i sameiet for å ivareta omårdet, orden og ro i veien vår.

Husordensregler for Åsmosvingen Boligsameie finner du herImage title


Opprettet:  14.nov 2016