Sommer- og vintervedlikehold


Vinterservice

Sameiet har inngått en avtale om brøyting og strøing med Trond Jørgen Finskud. 

Det skal utføres snørydding ved 5 cm eller mer og strøing ved behov. 

Finskud utfører også vårrengjøring etter endt vintersesong.

Avtale Trond Jørgen Finskud

Har man spørsmål vedrørende snørydding vennligst kontakt styret via e-post; post@asmosvingen.no

Image title

Sommervedlikehold

Det blir utført klipp av felles plener og kanter jevnlig gjennom hele sommerhalvåret. Arbeidet utføres på dugnad av beboere.

Har man spørsmål vedrørende sommer vedlikehold vennligst kontakt styret via e-post; post@asmosvingen.no

Image title


Sist endret: 16.mai 2023
Opprettet:  14.nov 2016