Sommer- og vintervedlikehold


Vinterservice

Sameiet har inngått en avtale om brøyting og strøing med Trond Jørgen Finskud. 

Det skal utføres snørydding ved 5 cm eller mer og strøing ved behov. 

Bortkjøring av snø må det betales ekstra for hvis behov.

Finskud utfører også vårrengjøring etter endt vintersesong.

Avtale Trond Jørgen Finskud

Har man spørsmål vedrørende snørydding vennligst kontakt styret via e-post

Image title

Sommervedlikehold

Sameiet har signert en avtale med Trond Jørgen Finskud for klipp og stell av felles arealer i sameiet. 

Det blir utført klipp av felles plener og kanter jevnlig gjennom hele sommerhalvåret. 

Har man spørsmål vedrørende sommer vedlikehold vennligst kontakt styret via e-post

Image title


Sist endret: 01.sep 2019
Opprettet:  14.nov 2016