Kontakt

Adresse Åsmosvingen, 2052 Jessheim
Epost post@asmosvingen.no

Kontakt oss

Styret

Styreleder

Lillian Østergaard

Adresse Åsmosvingen 32

Ansvarsområder
Økonomi E-post Oppdatering Hjemmeside Avtaler med leverandører Forsikring Huseierforening

Styremedlem

Andreas Fredly

Adresse Åsmosvingen 32

Ansvarsområder
Nyhetsoppdatering Facebook og Hjemmeside Bestilling av avfallsposer Ullensaker Kommune Vedlikeholdsplan sammen med Inge Stenvoll

Inge Stenvoll

Adresse Åsmosvingen 34

Ansvarsområder
Sommer og vinter vedlikehold Trond Finskud Vedlikeholdsplan sammen med Andreas Fredly Bestilling av vask av avfallsbrønner

Maren Hamre

Adresse Åsmosvingen 32

Ansvarsområder
Informasjonsbrosjyre til nye beboere Bistå med info til Hjemmesiden

Monica Helene Jakobsen

Adresse Åsmosvingen 9

Ansvarsområder
HMS Bestilling av nøkler Huseierforeningen

Varamedlem

Aina Olafsen Bergheim

Adresse Åsmosvingen 34

Kjerstin Onarheim

Adresse Åsmosvingen 13