1. september 2019

Oppfordring trim av hekk

Oppfordring fra styret Vi oppfordrer alle beboere i 1.etg med hekk i ytterkant av tomten til å trimme ned denne i ytterkant og i høyde. Det har den siste tiden vært flere trafikkfarlige situasjoner mellom biler og myke trafikanter. Dette skyldes uoversiktlige kryss hvor hekkene har vokst seg store og tette. Vi håper dere vil hjelpe oss å holde Åsmosvingens internveier trygge for store og små ved å ta en titt på hekken ut mot gangveier og utkjøringer! Med vennlig hilsen Styret i Åsmosvingen