17. april 2019

Prisøkning Get

Melding fra Get: *** Prisen på deres kollektive tv og bredbånds-avtale er med virkning fra 01.01.2019 endret i henhold til den prosentvise endringen i konsumprisindeksen tilsvarende 3,11%. Ny pris fra 1.01.2019 utgjør kr 411,50