Avfallshåndtering


Image title

Avfallshåndtering

Det befinner seg totalt 6  stk avfallsbrønner i sameiet. Disse er forbeholdt papp/papir, plast og restavfall.

Sameiet er selv ansvarlig for at kommunens retningslinjer blir fult og at sortering av avfall blir utført på en korrekt måte. Feilsortering vil medføre merkostnader for sameiet.

Ved behov for nye avfallsposer for plast og matavfall vennligst send beskjed til post@asmosvingen.no

For mer informasjon om tømmetider klikk under.

Les mer


Sist endret: 01.sep 2019
Opprettet:  14.nov 2016